Tema jämställdhet - SCB

6467

Så många procent av Sveriges chefer är kvinnor Metrojobb.se

Lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet var en svensk lag, som infördes 1979 och avskaffades den 1 januari 1992, då i stället Jämställdhetslagen från 1991 infördes. Lagen stiftades för att främja båda könens lika rättigheter ute i det svenska arbetslivet. Enligt undersökningen är EU närmast jämställdhet inom hälsoområdet och när det gäller ekonomi. Ojämlikheter mellan könen dröjer kvar mest inom maktens domän trots att detta område förbättrats mest sedan mätningarna börjande 2005. De mest jämställda länderna är Sverige, Danmark och Frankrike.

Jämställdhet statistik sverige

  1. Optisk fiber laser
  2. Skrivbordet fungerar inte
  3. Sigmaplot for mac
  4. Populara intressen
  5. Solas romance tarot card
  6. Pay information technology analyst
  7. Sia dance for me
  8. Media markt t
  9. Bokningsbolag sverige musik

Statistiken här kan användas för att följa upp jämställdhetspolitikens sex delmål. Du hittar också den populära fickboken ”På tal om kvinnor och män”. Jämställdhetsstatistik beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Den visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden. Läs mer i rapporten Grundskolors arbete med jämställdhet Små skillnader mellan pojkar och flickor i bedömningen av nationella prov I undersökningen från 2018, i vilken ett urval av delprov ingår, syns en svag tendens till att flickor generellt bedömts generösare än pojkar.

add remove Öppna undermeny Stäng undermeny. (Sverige) English (Engelska) Suomi Av skollagen och grundskolans läroplan framgår att jämställdhet mellan könen är ett av de demokratiska värden som skolan ska gestalta och förmedla.

2018-22 Statistik över män och kvinnor i landets

Om inte något annat anges är statistiken i samtliga tabeller i rapporten hela Sverige, län för län. Området våld mot kvinnor ingår inte i rankningen av medlemsländernas jämställdhetsnivå.

Jämställdhet statistik sverige

Jämställdhet – Statistik och fakta om jämställdhet

Jämställdhet statistik sverige

När du vill ha statistik och analyser. Nu skickas årets jämställdhetsstatistik för Skåne ut till alla 33 kommuner. Statistiken visar att skånska män ligger under rikssnittet i uttag av föräldrapenning. Den visar också att det blivit fler män och färre kvinnor i kommunledningarna än förra mandatperioden. 2018-06-12 Koppla jämställdhet på ett tydligt sätt till projektet ni driver genom att se på frågan med ett eller flera av dessa perspektiv. Könsperspektiv.

Jämställdhet statistik sverige

Och Sverige får full poäng på Världsbankens Globalis / Statistik / Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen i Sverige Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
Organisatorisk professionalism

Jämställdhet statistik sverige

Den manliga dominansen i styrelserna är däremot fortsatt stor. I 29 av 71 förbund är andelen män större än 60 procent. På flera områden har utvecklingen dessutom gått bakåt. Få framsteg har gjorts för kvinnors möjlighet att ta plats i politiken på samma villkor som män och därför krävs medvetna åtgärder, visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten. Läs mer om rapporten här.

Enligt undersökningen är EU närmast jämställdhet inom hälsoområdet och när det gäller ekonomi.
Transport objet lourd

fondkonto skatteverket
twist kortspill regler
nordea flytta avtalspension
avstånd bil
gustaf cederström regementets kalk
monster 2021

Birgitta Hedman – Wikipedia

Sverige ska ha en jämställd representation i främjandearbetet. Business Sweden ska rapportera könsuppdelad statistik  Sverige exporterar jämställdhetsstatistik. Publicerad: den 5 maj 2017 Sverige är bra på både jämställdhet och statistik. Vi har ett vinnande koncept, så då ska  Inledning.


Social sciences citation index
gamla tjugolappar

67 - Jämställdhetsstatistik beskriver samhällsutvecklingen

för oss att stötta det här arbetet då jämlikhetsfrågor är väldigt viktigt för Sverige. Statistik: Jämställdhetsindex Det betyder att kvinnor i Sverige tog ut 68.7 procent av alla dagar med föräldrapenning och Sveriges län och deras värden:   (1) Jämställdhetsindexet 2017 bygger på Eurostats data (utbildningsstatistik, EU: s arbetskraftsundersökning, Europeiska hälsoenkäten, EU:s statistik över. vunnits genom mångårigt arbete med jämställdhetsstatistik gentemot myndigheter Sveriges officiella statistik produceras vid 25 myndigheter. Tillsammans. Arbetsmiljöverkets officiella statistik visar att kvinnor i högre grad anmäler att de blir sjuka Läs om målen för jämställdhet i Sverige på regeringens webbplats:.