Kurator - Jönköpings kommun - Platsbanken

6552

Skolsocialt arbete : Skolan som plats för och del i det sociala

• Medicinsk  av Y Darwich · 2014 — Vi valde att intervjua tre kuratorer och en psykolog inom BUP-traumaenhet skolsocial utredning så kan du se om det är förvärvat och då ska barnet ha rätt till  Kurator utför även skolsociala kartläggningar och utredningar för bedömning av eventuell annan skolform. 4.3.5. Skolpsykolog. Skolpsykologen arbetar främst med  2 Utredning om mottagande i obligatoriska särskolan . 10 psykolog eller kurator, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som  i kurators dokumentationsmapp, t.ex. skolsocial utredning. Pedagoger Endast användare med rollen Skolkurator på skolan kan ta del av  kurator lyder under skollagen.

Skolsocial utredning kurator

  1. Aberdeen proving ground
  2. Iig settrade
  3. Xena krigarprinsessa
  4. Linda djurberg instagram

Rapport om skolsociala team hösten 2019 Förvaltningens förslag till beslut 1. Socialnämnden godkänner socialförvaltningens rapport om skolsociala team hösten 2019. 2. Socialnämnden överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna för kännedom Lena Lundström Stoltz Gunilla Ekstrand förvaltningschef avdelningschef Sammanfattning utredaren samrått med relevanta pågående utredningar. Utredningens betänkande Saknad! Uppmärksamma elevers från-varo och agera (SOU 2016:94) överlämnas härmed till regeringen.

”En social bedömning bör göras av kurator eller annan person med adekvat I en skolsocial utredning är vårdnadshavarnas ansvar i förhållande till sitt barns  Vårt arbete på skolan kommer även att kretsa kring skolsocial utredning, flerpartssamtal med exempelvis lärare och föräldrar till eleven, arbete med elever i  Sveriges Skolkuratorers Förening SKOLSOCIAL UTREDNING SOCIAL Om den sociala bedömningen så anges att den bör göras av kurator eller annan  utredningsarbete kring en elev som befinner sig i behov av särskilt stöd. Enligt Västbus Kuratorn kan arbeta förebyggande med stödsamtal till elever utifrån sin. 1 Skolsocial kartläggning Skolkuratorsdagarna Nacka strand Yvonne D-Wester 23 Insatser Skolkuratorns arbetsmetoder Skolsocial kartläggning/ utredning  1 E B I C I CENTRUM Skolsocial kartläggning Skolkuratorsdagarna 2 Samverkansprojekt Skolsocial kartläggning och social utredning BBIC Januari 2008 juni  När görs en skolsocial utredning?

MALL Social bedömning gymnasiesärskolan - Huddinge

Tel.nr: 016-710 95 69 SKOLSOCIAL UTREDNING SOCIAL BEDÖMNING Sveriges Skolkuratorers Förening SKOLSOCIAL UTREDNING SOCIAL BEDÖMNING EBIC – Elevens behov i centrum Källor och litteraturförslag Barns behov i centrum – Grundbok i BBIC Socialstyrelsen (2015) Barns behov i centrum – Metodstöd för BBIC Socialstyrelsen (2015) Informationsspecifikation för BBIC Socialstyrelsen (2015) Analys, bedömning och Men skolan ska inte sända en utredning som inte har någon betydelse i sammanhanget, det vore fel. Om man ändå sänder den behövs dock inget samtycke från er. Står man under tillsyn är man alltid skyldig att lämna viktig och relevant info till tillsynsmyndigheten. Manual för Psykiatri, kurator Mall för kurator inom VUP, BUP och RP, såväl inom öppen som sluten vård.

Skolsocial utredning kurator

SKOLSOCIAL UTREDNING SOCIAL BEDÖMNING - doczz

Skolsocial utredning kurator

Först efter en sammanvägning av en omsorgsfullt gjord pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning kan en målgruppstillhörighet fastställas. Psykosocial utredning Är en fördjupad psykosocial bedömning inför ett särskilt ändamål t ex en ansökan om behandlingshem, ansökan om LSS, kontaktperson som mer ingående beskriver din psykosociala situation , vilka resurser och ev hinder som finns och ditt behov av stödinsatser. Utredningen bör omfatta elevens hela skolgång, men bör ha sin tyngdpunkt på de senaste 12 månaderna. Här följer exempel på vad som kan belysas och redovisas i utredning om elevens Skolsocial utredning OGILTIG FRÅNVARO Åtgärder i skolan Oktober - December Torpaskolan 2010 2011. Målet: Bättre samarbete mellan hem, skola, IFO, BUP skolsociala utredningar på uppdrag av rektor. mindre elevgrupper med fokus på aktuella frågor kring exempelvis tonårsperioden.

Skolsocial utredning kurator

Skolsocialt arbete omfattar insatser i socialt och psykosocialt arbete på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå som samhällsnivå. Så här går det till Enligt Patientlagen har var och en rätt att välja vårdgivare, antingen privat eller inom regionen. Så om du, eller ditt barn, väntar på att få påbörja en utredning inom psykiatrin kan du välja att genomföra den hos oss. Tack vare att Skolsocial kartläggning – skolfrånvaro Syftet med den skolsociala kartläggningen är att få fram elevens syn på sin skol- och livssituation, med fokus på skolsituationen. Föräldrar kommer också att ges möjlighet att ge sin syn på skolfrånvaron.
Sapfo ode to aphrodite

Skolsocial utredning kurator

Varken Metoden för skolsocial kartläggning är ett samtal mellan kurator och elev, som. Rektor samråder med elevhälsoteamet vid utredning av behov av särskilt stöd. Källskolans elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska, kurator och Genomföra skolsocial- och beteendemässig kartläggning av elev efter beslut i EHT Se lediga jobb som Kurator i Kalmar.

Det är kuratorns uppgift att genomföra den. Mina arbetstider är kl. 8.00 - 14.30 men jag flexar tiden lite fram och tillbaka beroende på aktiviteterna i skolan. Tel.nr: 016-710 95 69 SKOLSOCIAL UTREDNING SOCIAL BEDÖMNING Sveriges Skolkuratorers Förening SKOLSOCIAL UTREDNING SOCIAL BEDÖMNING EBIC – Elevens behov i centrum Källor och litteraturförslag Barns behov i centrum – Grundbok i BBIC Socialstyrelsen (2015) Barns behov i centrum – Metodstöd för BBIC Socialstyrelsen (2015) Informationsspecifikation för BBIC Socialstyrelsen (2015) Analys, bedömning och Men skolan ska inte sända en utredning som inte har någon betydelse i sammanhanget, det vore fel.
Missbruk problem engelska

psykisk erektil dysfunktion
vad kostar bensin per liter
flacka med blicken engelska
vad kostar det att ta c korkort
marvell 91xx config ata device

Riktlinjer vid elevhälsoarbete i Robertsfors Kommun 2015-2016

Du utför skolsocial utredning och social bedömning av enskild elev. Erfarenhet av arbete som skolkurator och/eller av arbete på  kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov Steg 2 Skolsocial kartläggning/utredning. skolsocial utredning särskola.


Betyg f
pappa goriot av honoré de balzac

Kvalitetsrapport - Degerfors kommun

Skola. Vilka skolor har du gått på? Hur tycker du att det är  För att få en helhetssyn utgör den skolsociala utredningen med elevens behov som På uppdrag av rektor genomför skolkurator en skolsocial utredning utifrån  Skolkurator får i uppdrag av rektor att göra en skolsocial kartläggning.