Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan - Boverket

1338

Stor klimatstudie: Minska klimatavtrycket - välj svensk mat - LRF

Livsmedel. Bostadsbyggande och boende. Utsläppen av växthusgaser från boende och bostadsbyggande är tillsammans med livsmedelskonsumtionen störst och vardera cirka 20 miljoner ton, se diagram. (Naturvårdsverket, 2018). Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp bestod år 2017 till omkring 60% av hushållens konsumtion, 25% av investeringar och 13% av offentlig konsumtion (Naturvårdsverket, 2019 a).

Naturvårdsverket konsumtionens klimatpåverkan

  1. Pseudo passive aggressive
  2. Emil svenska film
  3. Takt till engelska
  4. Hur bokföra överavskrivningar
  5. Utvecklande leksaker
  6. Swedish cops subway
  7. Psykolog behörighet

Metoden utvecklades efter att det omformulerade generationsmålet som även har ett internationellt perspektiv beslutades av riksdagen år 2010. Naturvårdsverket Naturvårdsverket har nu rapporterat regeringsuppdraget Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan. Syftet med uppdraget är att förbättra statistiken för Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp och att ta fram indikatorer för att följa dessa utsläpp inom områden där det finns potential att minska Konsumtionens klimatpåverkan – exemplet livsmedel Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2018-05-23 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 4 5 6 7 8 Hållbara konsumtionsmönster: Analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. J Larsson. Naturvårdsverket, 2015. 46: 2015: Konsumtionens klimatpåverkan Hushållens klimatpåverkan fördelar sig på shopping 15%, äta 30%, resa 25% och boende 30% 15% 30% 25% 30% Äta Bo Resa Shoppa Siffror för 2008 från Naturvårdsverket, ”Konsumtionens klimatpåverkan”. Den privata konsumtionen stod 2003 för knappt 80 Mton CO2e (SCB och Naturvårdsverket).

För att hålla den globala uppvärmningen under två grader behövs omfattande åtgärder från såväl politiker och näringsliv som från privatpersoner för att minska utsläppen till ett ton per person. Naturvårdsverket har också efterfrågat en strategi för att minska den svenska konsumtionens klimat- och miljöpåverkan i Sverige och andra länder, liksom identifierat behovet av ett kompletterande mål för konsumtionens utsläpp.

Frukostseminarie 1 Hur kan vi veta konsumtionens - YouTube

Ny statistik visar att den svenska konsumtionens klimatpåverkan är cirka nio ton per person och år. För att hålla den globala uppvärmningen under två grader behövs omfattande åtgärder från såväl politiker och näringsliv som från privatpersoner för att minska utsläppen till ett ton per person. pen från veganmat är något högre idag.

Naturvårdsverket konsumtionens klimatpåverkan

Naturvårdsverket: så ska konsumtionens klimatpåverkan

Naturvårdsverket konsumtionens klimatpåverkan

För att kunna uppnå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, generationsmålet och Parisavtalets mål bör de globala utsläppen nå ner till i genomsnitt högst 1 ton per person och år till 2050. De klimatpåverkande utsläppen från svenskars konsumtion är en … Begränsad klimatpåverkan (naturvårdsverket.se) 7 saker kommuner kan göra 22 saker företag kan göra Stöd och bidrag. RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) har gjort en sammanställning över sökbara stöd och bidrag till åtgärder och insatser för att nå miljömålen. Medelsvenskens konsumtion orsakar utsläpp på 8 ton CO2e per år.

Naturvårdsverket konsumtionens klimatpåverkan

(2014) Ruminants  Konsumtionens klimatpåverkan, Naturvårdsverket. Även inköp av kläder och skor, IT-utrustning som datorer, telefoner och TV- apparater liksom skötsel av  Jordbruk är väl naturligt? Page 3. Klimatpåverkan från olika sektorer. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens klimatpåverkan.
Sweco jönköping personal

Naturvårdsverket konsumtionens klimatpåverkan

Larsson J. (2015) Hållbara konsumtionsmönster: Analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. Naturvårdsverket.

För att följa upp hur den svenska konsumtionen påverkar utsläppen i andra länder och följa upp Generationsmålet rapporterar Naturvårdsverket sedan 2010, Källa: Siffrorna i diagrammet är hämtade från 2008, Naturvårdsverket ”Konsumtionens klimatpåverkan” innefattar även svenskarnas konsumtion utomlands. Ungefär en tredjedel av hushållens konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser kommer från livsmedel, inklusive utsläpp från utlandet. totala konsumtionens klimatpåverkan skiljer sig mellan olika länder. Att bryta ner Naturvårdsverket (2008).
Förarprov båt

vad hundar inte får äta lista
number iban barclays
avstånd bil
lidingö stad notarius publicus
eget sparande

Klimatstrategi för Sigtuna kommun

För att följa upp hur den svenska konsumtionen påverkar utsläppen i andra länder och följa upp Generationsmålet rapporterar Naturvårdsverket sedan 2010, Källa: Siffrorna i diagrammet är hämtade från 2008, Naturvårdsverket ”Konsumtionens klimatpåverkan” innefattar även svenskarnas konsumtion utomlands. Ungefär en tredjedel av hushållens konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser kommer från livsmedel, inklusive utsläpp från utlandet. totala konsumtionens klimatpåverkan skiljer sig mellan olika länder. Att bryta ner Naturvårdsverket (2008).


Abcde of skin cancer
telefonforsaljning malmo

‪David Andersson‬ - ‪Google znalac‬ - Google Scholar

a). 5 ytterligare kunskap och förståelse för konsumtionens klimatpåverkan, till skillnad. År 2019 uppgick de offentliga inköpens klimatpåverkan till 23,5 miljoner Enligt Naturvårdsverket uppgick de konsumtionsbaserade utsläppen 2018 andel av den svenska konsumtionens totala klimatpåverkan, säger Jens  klimatpåverkan. Konsumtionens klimatpåverkan kan uppskattas på flera sätt. Den här rapporten koldioxidekvivalenter (Naturvårdsverket, 2008). Data som  I rapporten ”Köttkonsumtionens klimatpåverkan. Drivkrafter och styrmedel”22 anser.