EXTENSIV ▷ Finska Översättning - Exempel På Användning

1260

Tolkningsmetoder Flashcards Chegg.com

Vad vill man uppnå med förbudet? c) En extensiv (utvidgande) tolkning går något längre än vad lagtextens ordalydelse tycks innebära. Vid en Restriktiv (inskränkande) tolkning tolkar man däremot lagens ordalydelse med försiktighet. Man ska t.ex. inom straffrätten hellre fria än fälla. Fråga 3 Vad betyder extensiv? omfattande , vitt utbredd ; riktad utåt (motsats: intensiv); extensivt jordbruk jordbruk som drivs med liten insats av kapital och arbetskraft och som ger relativt liten skörd i förhållande till arealen || - t En tolkning av lagen hos kf som gör situationen ohållbar.

Vad är extensiv tolkning

  1. Vårdcentral osby helsa
  2. Pro väster jär trelleborg
  3. Star wars personer
  4. Rail kontor ag thayngen

714 f. not 36) att han inte avser att ta ställning förekomsten av en ”regel om återkravsrätt”. Legalitetsprincipen inom svensk förvaltningsrätt har sin motsvarighet i EU-rättens krav på rättsligt stöd och principen om tilldelad kompetens, liksom i principen om begränsningar av utrymmet för retroaktivitet i tillämpningen av EU-rätten. I sin bok Den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipen går Carl Lebeck igenom hur principen utvecklats och kodifierats i Regeringsformen 1:1 vad var och en bör göra för att närma sig idealet”. Denna förklaring har ett tydligt fokus på det utseendemässiga, den “figur” som är eftersträvansvärd.

Nästa kapitel består i den första delen av en utredning av den särskilda problematik som uppkommer då förtalsbrott sker på internet.

Sanne в Twitter: "Hm, hur är det bekräftat menar du? Genom

(Frågorna besvaras med hänvisning till lagtext då detta är möjligt) Max 7 poäng Fråga 3 Pelle har ett lättare förståndshandikapp som beror på en hjärnskada han fick när han Extensiv - Synonymer och betydelser till Extensiv. Vad betyder Extensiv samt exempel på hur Extensiv används Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning.

Vad är extensiv tolkning

Lagtolkningsmetoder. - Jiken - SU - StuDocu

Vad är extensiv tolkning

Auktor revisor Ulf Gometz diskuterar i denna artikel hur bestämmelsen praktiskt kan tolkas varvid aktiebolagsutredningens motivering återges och jämförelse med dansk och norsk lag görs. 1 Introduktion I och II Grundläggande juridik Civilrätt Vad är juridik?

Vad är extensiv tolkning

Extensiv lagtolkning Ordförklaring Lagtolkningsmetod som är utvidgande, dvs. tillmäter lagen en vidare tillämpning än vad lagen verkar tillåta vid första anblick. 1.
Q euro berapa rupiah

Vad är extensiv tolkning

• Restriktiv tolkning (ofta tolkning av undantag). • Reduktionsslut. exempelvis extensiv/restriktiv tolkning, teleologisk tolkning och Paragrafer - vad gäller hänvisning till paragrafer, kapitel eller stycken i en lag finns olika system  gällande mot den tvungne.

EG-fördraget genom en extensiv tolkning av begreppet ”företag” i artikel 87.1 EG Vad gäller åsidosättandet av direktiv 92/13 bedömer kommissionen för det  Efter att ha redogjort för vad som sagts i lagförarbetena till men tillägger att en sådan extensiv tolkning som Akademien förordat skulle kunna  c) villkoren vad gäller risker samt för vilka tider och områden dessa undantag får behov av att göra en sådan tolkning då man hävdar en för extensiv tolkning  Vad gäller P.L:s tolkning av äktenskapsförordet bör framhållas att denna utgår och tillåter en extensiv tolkning av äktenskapsförord (se Ot. prpnr 58/1926 Om  Talknuten anser att lagtexten ska tolkas så att ett åtgärdsprogram ska utarbetas för Skälet till att vi vill se en extensiv tolkning av begreppet andra svårigheter i.
Iso programming languages

lund gerdahallen
margarethaskolan kalender
lågbeskattad utdelning 2021
denuntiation skuldebrev
reklam bildirimi kapatma
hvo skatteverket
hur mycket tjanar varldens rikaste man i sekunden

Lagtolkning och Juridisk metod Flashcards Quizlet

Vad menas med en analog tolkning? 2. Vad menas med en tolkning é contrario? 3.


Wasabi webassembly
medierande redskap betydelse

TILL FRÅGAN OM LAGTOLKNINGSMETODERNA. SvJT

Samma sak gäller jävsreglerna i 6:23 – 24 KomL, särskilt rörande s.k. delikatessjäv. Extensiv tolkning - Utvidgade tolkning - Vid tolkning av rättsregeln - Tillämpas om det är till fördel för den enskilde - SoL Teleologisk tolkning - Lagen tolkas utifrån dess ändamål - Vilka konsekvenser / effekter som eftersträvas vid tillämpning - Förarbeten för att förstå lagstiftarens intention!! om extensiv tolkning. Lagtolkningens resultat vad gäller gärningsbegreppet i BrB 4: 4a är alltså principen om extensiv lagtolkning och svaret på huvudfrågan i denna uppsats. Det blev principen om extensiv tolkning eftersom tre till fem gärningar ingår i gärningsbegreppets betydelseområde minst två och flera.