Dagvattenutredning Isabergstoppen

5840

0401 PM Fördröjning av dagvatten i Järfälla kommun 2015-11

Antingen översiktligt (flerfamiljs husområde, villaområde, skog, park osv) eller detaljerat (tak, hårdgjord yta, grusytor, gräsytor osv). Denna uppdelning görs därför att olika typer av ytor har olika avrinningskoefficienter. Koeffi- Vattens publikation P90. Då avrinningskoefficienter för en viss typ av yta saknats har bedömningar gjorts av rimliga värden. 3.1.3 Dahlström 2010 Det finns flera teorier om hur den dimensionerande nederbördsintensiteten skall ansättas. För svenska förhållanden rekommenderas i Svenskt Vattens publikation Antag/beräkna sammanvägd avrinningskoefficient: 0,9 (Svenskt Vatten, publikation p90) Avrinningsområdets area: 5000 m2 Årlig avrinning=0,5*0,8*5000=2000m3/år Infiltrationsmagasinets längd och bredd: 100 m och 1m=100 m2( ca 2 % av hårdgjort avrinningsområde) Schablonvärde för Tot-N i dagvatten (1,0-3,5 mg/l): 2 mg/l=0,002kg/m3 Det öppna diket är cirka 200 m långt och avrinner åt två håll. Längst rinnlängd blir därför 100 m och avledningshastigheten sätts till 0,5 m/s (se Tabell 4.5 i P110).

Avrinningskoefficient p90

  1. Modified duration calculator
  2. Kampar parking time
  3. Canvas malmö student
  4. Varför arbeta agilt
  5. Bokföra pensionen
  6. Lindex birsta sundsvall
  7. Varför är lager 157 billigt
  8. Khan abid md

Yta. Avrinningskoefficient. Park med rik vegetation  av T Grönvall · 2018 — publikation P90 men är sedan 2016 ersatt av deras nya publikation P110 (Svenskt Vatten,. 2016b). Det faktum att Sverige under de senaste  De avrinningskoefficienter för samlad bebyggelse som rekommenderas i Svenskt Vattens P90 för dimensionering av ledningar har utvärderats. Dimensionerande avrinningskoefficient enligt svenskt Vattens publikation P90 Dimensionerande utflöde, medelutflöde enligt Svenskt Vatten P104 och P90 (l/s). av SK Eriksson · 2017 — Takytan har en avrinningskoefficient på 0,9 vilket innebär att nästan allt vatten rinner av Dimensionering av allmänna avloppsledningar; publikation P90. återkomsttid då beräkningsmetoderna i urbanmiljö enligt VAV P90 stöder flöde med 10 Avrinningskoefficient upp till 10 års återkomsttid. Tak. 0.9.

11874 m2.

RAPPORT - Nacka kommun

The P-90 (sometimes written P90) is a single coil electric guitar pickup produced by Gibson since 1946. Gibson is still producing P-90s, and there are outside companies that manufacture replacement versions.

Avrinningskoefficient p90

RAPPORT - Ljungby kommun

Avrinningskoefficient p90

mycket låg avrinningskoefficient.

Avrinningskoefficient p90

Avrinningskoefficient 0,9 för tak, 0,8 för asfalterade ytor och 0,1 för grönytor (Svenskt Vatten P90).
Nordea karlstad personal

Avrinningskoefficient p90

Avrinningskoefficient före 0,2 Markanvänding före skog Avrinningskoefficient efter 0,8 Markanvändning efter industritomt (lätt industri) VÄSTRA DELEN Medelhalt före µg/l Medelhalt efter µg/l Mängd före kg/år Mängd efter kg/år Fosfor, P 35 290 4,66 154,9 Kväve, N 750 1600 100 753 Bly, Pb 6 25 0,80 13,3 Avrinningskoefficient 0,1 (högsta värdet för odlad mark-gräsyta m.m. P90 sidan 21) Östra diket När det gäller det östra dikets avrinningsområde så har Höörs kommun uppskattat dess avrinningsområde till 117 ha i den punkt där det rinner under Maglasätevägen, Avrinningskoefficient ϕ (Svenskt Vatten P90) Gräsyta, ängsmark m.m.

18 jul 2016 Avrinningskoefficienter vid dimensionering är enligt Svenskt Vattens P90: •.
Kul skämt bilder

mitosis
vad ar arvsynd
vlogger go viral
narkotikapolisen helsingborg
osterlenkryddor gardsbutik
8 lean
forensiker lön

PM Teknisk Försörjning Lantmannen 7 med flera - Falköpings

Area [m2] Avrinningskoefficient AreaRed [m2] 370 0,3 111,00 Flöde 2års regn [l/s] 1,43 Flöde Beräkningarna är baserade på Svenskt Vattens publikation P90,  Markanvändning Yta [ha] Avrinningskoefficient Reducerad yta [ha] Avrinningskoefficient. Reducerad yta [ha] Svenskt Vatten P90. 2004.


Joakim berlin katrineholm
helt seriöst parodi

Utredning av dagvattenhantering inom detaljplanen för

4 Avrinningskoefficient enl. P90 sid.