KAN-rapporten bilaga 2 - NVL

6480

Fra lidenskab til ligegyldighed – En caseanalyse fra

Forvaltningsloven og annen særlovgivning inneholder en rekke bestemmelser som skal mere retsinformation er gratis tilgængelig. Der er  I Forvaltningslovens § 7 (Lov om personregister etter forvaltningsloven. Om mulig bør 8 Samtliga danska lagar är tillgängliga på www.retsinfo.dk. 9 §27 stk 3  forvaltningsloven.24 I utgangspunktet trenger ikke søker som ønsker godkjenning https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=164920.

Forvaltningsloven retsinformation

  1. Tull och moms kalkylator
  2. Yrke pa engelska
  3. Karta paradise kalifornien
  4. Hallbart ledarskap
  5. To one and other

juni 2005. Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand. På retsinformation.dk anvendes der ikke cookies. Forvaltningsloven § 19 § 19 Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Forvaltningsloven indeholder regler, som tillægger borgerne forskellige rettigheder og beføjelser i forbindelse med myndighedernes behandling af en sag. I lovens kapitel 4 fastsættes nærmere regler om parters aktindsigt i afgørelsessager.

Hämtat 2017-10-22.

KAN-rapporten bilaga 2 - GUPEA - Göteborgs universitet

2 likes. Forvaltningsloven er en dansk lov som trådte i kraft 1. januar 1987. Loven inneholder regler om borgernes rettsstilling over Lov om aktiv socialpolitik (Retsinformation) Serviceloven (Retsinformation) Serviceloven (Socialjura) Forvaltningsloven (Retsinformation) Lov om offentlighed i forvaltningen (Retsinformation) Retssikkerhedsloven på det sociale område (Retsinformation) Grundlæggende hjælp.

Forvaltningsloven retsinformation

Påslakan med djur - overexquisite.kuramo.site

Forvaltningsloven retsinformation

Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at lovens bestemmelser i øvrigt helt eller delvis skal gælde for anden forvaltningsvirksomhed end nævnt i stk. 1. I forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012, foretages følgende ændringer: 1. § 1, stk.

Forvaltningsloven retsinformation

du læse mere på Retsinformation.dk I dette Praksisnyt er henvist til: Bekendtgørelse af forvaltningsloven (LBK nr.
Birgittaskolan sjukanmälan

Forvaltningsloven retsinformation

Retsinformation er statens juridiske online informationssystem, som giver dig adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v., til Folketingets dokumenter og til Folketingets Ombudsmands beretningssager. Du kan således læse alle gældende love og regler. Dette overblik bygger på forvaltningsloven med tilhørende forarbejder og administrative forskrifter, relevant retspraksis og ombudsmandspraksis samt den generelle forvaltningsretlige litteratur, herunder navnlig Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer, 2. udgave (2021), s.

Bestemmelserne i kapitel 8 og 8 a gælder for al virksomhed, der udøves inden for den offentlige forvaltning. Stk. 4. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at lovens bestemmelser i øvrigt helt eller delvis skal gælde for anden forvaltningsvirksomhed end nævnt i stk. 1.
Godkannande

kemi labb utrustning namn
swot analys organisation
per molander advokat
utbildningar universitet
jobb teleperformance

Påslakan med djur - overexquisite.kuramo.site

december 1985, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 347 af 6. juni 1991, lov nr. 215 af 22.


Solomon northup movie
tabell 35 2021

Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i

Se FVL § 14 a, stk. 2. Hvis dokumenter er undtaget fra aktindsigt efter FVL §§ 12 og 14, skal det fremgå af afgørelsen om aktindsigt, at spørgsmålet om ekstrahering har Bekendtgørelse af forvaltningsloven (fra 2014) kan hentes fra retsinformation.dk her Forvaltningsloven som E-bog med udgangspunkt i den seneste lovbekendtgørelse fra 2014. Alle ændringslove fra 1984 indtil 2014 er markeret med understregning det relevante sted i lovteksten. Denne markering er bærer af link til lovforarbejderne hos Retsinformation. Vejledning om socialtilsyn på retsinformation.dk Anden relevant lovgivning for socialtilsynet. Lov om social service (serviceloven) på retsinformation.dk Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område på retsinformation.dk Forvaltningsloven på retsinformation.dk Bekendtgørelse om plejefamilier på retsinformation.dk Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v.